Huittisten Pelastakaa Lapset ry:llä on perinteenä myöntää marraskuussa Lapsen oikeuksien päivänä Vuoden lapsellinen teko -diplomi. Diplomi myönnetään paikalliselle toimijalle tai yhteisölle, joka on edistänyt paikkakunnallamme lapsen oikeuksia. ‘Lapsella on oikeus turvallisuuteen’ oli vuonna 2022 Lapsen oikeuksien viikon teemana.

Vuoden 2022 lapsellinen teko -diplomi myönnettiin Anne Heinoselle kiitoksena siitä pyyteettömästä työstä, mitä hän tekee lasten ja perheiden puolesta. Anne on työskennellyt turvallisuuden eteen jo pitkän aikaa, auttanut paikallisesti ja myös organisoinut erilaisia keräyksiä – sekä lähelle että kauemmaksikin. Haluamme näin kiittää ja kannustaa sekä tuoda kaikille esiin, että jokainen teko on merkityksellinen.

”Kiitos, hyvin kaunis huomionosoitus. Minulla on hyvä auttajien ryhmä, joiden kanssa asiat hoituvat tehokkaasti ja ketterästi.” – Anne Heinonen kertoi diplomin myöntämisen jälkeen.

Diplomin jakotilaisuudessa 2022

Diplomi myönnettiin Anne Heinoselle kiitoksena pyyteettömästä työstä lasten ja perheiden turvallisuuden eteen