Jaoimme ensimmäistä kertaa Vuoden lapsellinen teko -diplomin Lasten oikeuksien päivänä 20.11.2020 järjestetyssä Koko perheen pimeä metsä
-tapahtumassa. Yksimielisesti valitsimme Huittisten nuorisovaltuuston diplomin saajaksi.

Yhdistyksemme yksi avainajatus on avustusten ohella vaikuttamistyö: lasten oikeuksien toteutuminen, niiden huomioiminen. Huittisten nuorisovaltuustolla on merkittävä rooli lasten ja nuorten äänen kuulumisessa kaupungin virallisessa päätöksenteossa. Nuorisovaltuustolaiset näyttävät esimerkkiä siitä, että nykyisyyteen ja tulevaisuuteen voi vaikuttaa. Nuorisovaltuusto osallistaa nuoria toimintaansa sekä järjestää erilaisia tapahtumia ja tempauksia. Huittisten Pelastakaa Lapset ry haluaa osaltaan kannustaa nuoria toimintaan jatkossakin, sillä nuorissa on meidän tulevaisuutemme. Monet päätökset koskevat suoraan lapsia ja nuoria, tällöin lasten ja nuorten äänen kuulumisen rooli kasvaa entisestään.

Kuvassa Huittisten Pelastakaa Lapset ry:n puheenjohtaja Maria Kankaanranta ja Huittisten Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Robert Silenko

Kuvassa Huittisten Pelastakaa Lapset ry:n puheenjohtaja Maria Kankaanranta ja Huittisten Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Robert Silenko