Sääntömääräinen kevätkokous

Laivaleikkipuisto

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

 

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään hallituksen antama tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan/tilintarkastajan lausunto edelliseltä tilivuodelta
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai päätetään muista toimenpiteistä, jos edellä mainitut asiakirjat antavat siihen aihetta
  7. Valitaan edustaja/edustajat liittokokoukseen
  8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Kokouksen paikka: Laivaleikkipuisto linja-autoaseman vieressä
Sateen sattuessa pidetään kokous Lauttakylän Rauta ja Talous -tiloissa (Lauttakylänkatu 2).