Kevätkokous

Mielikuvitusmaa, Virastokatu 1, Huittinen

Sääntömääräiset kevätkokousasiat:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään hallituksen antama tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan/tilintarkastajan lausunto edelliseltä tilivuodelta
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai päätetään muista toimenpiteistä, jos edellä mainitut asiakirjat antavat siihen aihetta
  7. Valitaan edustaja/edustajat liittokokoukseen
  8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat (ei tiedossa muita asioita)

Etäosallistumismahdollisuus tarvittessa saatavilla, ota yhteyttä puheenjohtajaan (Maria 044-5457632).