Kevätkokous

Brewers pub

18.3.2021

Huittisten Pelastakaa Lapset ry:n kevätkokous järjestetään perjantaina 25.3.2021 klo 19 Brewers pub:n kabinetissa.

 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään hallituksen antama tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan /
tilintarkastajan lausunto edelliseltä tilivuodelta
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
tai päätetään muista toimenpiteistä, jos edellä mainitut asiakirjat antavat siihen aihetta
7. Valitaan edustaja / edustajat liittokokoukseen
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.