Kevätkokous

Perhekeskuksen kohtaamispaikka

9.3.2021

Huittisten Pelastakaa Lapset ry:n kevätkokous järjestetään maanantaina 29.3.2021 klo 19 Huittisten Perhekeskuksen kohtaamispaikka Silmussa.

30.4.2020 tuli voimaan laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asuntoosakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja muista yhteisölaista Covid-19 epidemian levittämisen rajoittamiseksi 290/2020.
Väliaikaisen lain nojalla yhdistyksen hallitus on päättänyt edellyttää ennakkoilmoittautumista kokoukseen. Kokoukseen on mahdollista osallistua paikanpäällä (huomioiden sen hetkiset ohjeistukset ja rajoitukset) tai etäyhteyden kautta. Ilmoittautuminen kokoukseen tapahtuu sähköpostitse osoiteeseen huittinen@pelastakaalapset.net tai puhelimitse puheenjohtajalle numeroon 044 545 7632 (jos puheluun ei vastata, laitathan viestin tekstiviestillä tai WhatsApp:ssa). Kokouksen viimeinen ilmoittautumispäivä on perjantai 26.3.2021.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä yhdistyksen sääntömuutos.

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään hallituksen antama tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan /
tilintarkastajan lausunto edelliseltä tilivuodelta
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
tai päätetään muista toimenpiteistä, jos edellä mainitut asiakirjat antavat siihen aihetta
7. Valitaan edustaja / edustajat liittokokoukseen
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat: yhdistyksen sääntömuutos