Syyskokous

Huittisten Keila- ja pelihalli

Huittisten Pelastakaa Lapset ry:n syyskokous

Lauantai 10.11.2018 klo 18, Huittisten Keila- ja pelihalli

Asialista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä varsinaisen jäsenen ja nuorisojäsenen jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten, varajäsenten ja äänioikeudettomien jäsenten määrät
 7. Valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi hallituksen puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle
 8. Valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi hallituksen varajäsenet ja äänioikeudettomat jäsenet
 9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 10. Yhdistyksen säännöt ja niiden hyväksyntä
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat