Yhdistyksemme on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa. Pelastakaa Lapset tukee ohjelmalla syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista.

Yhdistyksemme tukimuodot Eväitä Elämälle -ohjelmassa ovat:

Oppimateriaalituki: Tuemme toisen asteen opiskelijoita oppimateriaalihankinnoissa silloin, kun mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi

Harrastustuki: Tuemme lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun osallistuminen on perheen taloudellisen tilanteen vuoksi muutoin uhattuna.

Oppimateriaali- ja harrastustuki on aina tarveharkintaista ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa. Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä peruskoulun jälkeen tai osallistua edes yhteen harrastukseen.

Eväitä Elämälle -ohjelman hakulomakkeet ja rekisteriseloste löytyvät tämän sivun alalaidasta.

Eväitä Elämälle -ohjelmaan liittyvät lisäkysymyksiä voi esittää sähköpostitse: huittinen@pelastakaalapset.net tai ottamalla yhteyttä hallituksen jäseneen.

Hakemukset toimitetaan joko yllä mainittuihin sähköpostiosoitteisiin, hallituksen jäsenelle paperiversiona tai erikseen neuvottuun postilaatikkoon tai käyntipisteeseen Huittisten keskustassa.

Otamme vastaan avustuksia ja käsittelemme niitä joustavasti.